• en
  • de
  • es
  • pl
logo Yongli Belting
en
de
es
pl


Certificaten

Declaration of Compliance 10/2011/EG

Op 14 januari 2011 heeft de Europese Commissie een nieuwe richtlijn goedgekeurd in verband met materialen en voorwerpen van kunststoffen die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen.Deze nieuwe richtlijn, die van kracht is vanaf 1 mei 2011, zal een aantal wijzigingen met zich meebrengen en zal de richtlijn 2002/72/EG vervangen. Sinds 1 januari 2013 moeten de certificaten toegekend worden…
Lees verder

FDA (Food and Drug Administration)

FDA is in de Verenigde Staten van Amerika een agentschap van de federale overheid dat de kwaliteit en veiligheid van voedsel, toevoegingen daaraan en medicijnen bewaakt, maar ook de behandeling van bloed, medische producten, toestellen met elektromagnetische straling en cosmetica controleert sinds 1906. FDA is verantwoordelijk voor het bevorderen van de volksgezondheid door geneesmiddelen te maken…
Lees verder

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)

REACH is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. Eén van de belangrijkste doelen van de REACH-verordening is het waarborgen van “een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu”. De regelgeving (Verordening nr. 1907/2006) hierover dateert van 18 december 2006, en is vanaf 1 juni…
Lees verder

ISO340 (International Organization for Standardization)

ISO is ’s werelds grootste organisatie die internationale normen vaststelt. Het is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 163 landen. Deze normen geven specificaties aan voor producten, diensten en goede praktijken om de industrie efficiënter en effectiever te maken. Dankzij de samenwerking van wereldwijde consensus worden de barrière naar de internationaal handel doorbroken. ISO…
Lees verder

ROHS (Restriction Of Hazardous Substances)

ROHS is een EU-richtlijn waarvan de volledige Nederlandse titel luidt: Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. De ROHS richtlijn verbiedt vanaf 1 juli 2006 het op de Europese markt brengen van nieuwe elektrische en elektronische apparaten, die meer…
Lees verder

PAHS (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)

Deze polycyclische aromatische koolwaterstoffen zijn geclassificeerd als kankerverwekkend, mutageen en giftig voor de voortplanting. Ze hebben een schadelijke invloed op het lichaam. Het kan ervoor zorgen dat mutaties in het DNA of in de genen optreden, dat celweefsel aangetast raakt en dat (long)kanker ontstaat. Deze stoffen zijn terug te vinden in materialen zoals hout, fossiele brandstoffen, tabak…
Lees verder

CQC (China quality certificate centre)

CQC is een professionele organisatie onder China Certification & Inspection Group (CCIC) die certificaten toekennen aan ondernemingen en producten in China sinds 1985. Hun core business omvat productcertificering, inclusief China Compulsory Certification (CCC), vrijwillige certificering en certificering voor het management en training diensten. Daarnaast hebben ze de autoriteit van de overheid om…
Lees verder

Intertek

Intertek is een van de grootste leveranciers van test-, inspectie- en certificeringsdiensten, met meer dan 36.000 medewerkers in 100 landen wereldwijd. De voornaamste taken van Intertek zijn het testen, inspecteren en certificeren van producten en processen. Ze helpen tevens bedrijven hun prestaties te verbeteren, de productie en logistiek efficiënter te maken, ondersteunen bij onderzoek en ontwikkeling…
Lees verder

SGS (Société Générale de Surveillance)

SGS, met hoofdkantoor in Genève, Zwitserland, is de specialist op het gebied van inspectie, verificatie, tests en certificering. Ze bestaan uit meer dan 1.500 vestigingen en laboratoria, met ruim 75.000 werknemers in meer dan 120 landen. De kerndiensten kunnen worden opgesplitst in drie categorieën:- Inspectie: het controleren van de staat en het gewicht van verhandelde goederen tijdens het vervoer,…
Lees verder

NIBA (National Industrial Belting Association)

NIBA is een vrijwillige vereniging van personen en organisaties met als doel de ontwikkeling van de transportbanden industrie te bevorderen en de gemeenschappelijke zakelijke belangen van alle fabrikanten, verdelers en leveranciers te behartigen. Gouden regels:- NIBA biedt een forum aan voor haar leden zodat de informatie en nieuwe ideeën kunnen uitgewisseld worden op de meest effectieve en efficiënte…
Lees verder

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over ons of onze producten? Neem gerust contact op via +31 226 399 928 of via ons contactformulier.

Meer informatie
of offerte >>

Waarom YongLi

  1. Beste prijs kwaliteit verhouding die u kan vinden.
  2. Focus van zowel China als Nederland op kwaliteit en ontwikkeling
  3. Grote productie capaciteit.
  4. Bereidheid tot gezamenlijk ontwikkelen van banden.
  5. Mogelijkheid om kleinere speciale producties te maken